Výkony hrazené pacientem

1. Aplikace náušnic

2. Výpis z dokumentace

3. Ultrazvukové čištění tvarovek ke sluchadlům

4. Vyšetření pro práci v hluku, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, pro rizikové sporty

5. Firemní preventivní prohlídky zaměstnanců ( hrazené zaměstnavatelem  event. po domluvě

    se zaměstnavatelem hrazené přímo zaměstnancem)

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou

1. Diagnostika a  ambulantní léčba chorob uší, nosu a krku u dětských i dospělých pacientů, vyšetření  hlasu (laryngoskopie, videolaryngoskopie, stroboskopie, videostroboskopie), sluchu a řeči včetně léčby a rehabilitace,  preventivní a dispenzární prohlídky

2. Diagnostika a ambulantní léčba  poruch sluchu a rovnováhy

  • Tónová a slovní audiometrie,  tympanometrie- měření středoušního tlaku a třmínkových reflexů

  • Měření otoakustických emisí

  • Protetická léčba při poruchách sluchu  - předepisování a nastavování sluchadel vybraných výrobců a to plně hrazených zdravotní pojišťovnou i nadstandardních

  • Zhotovování otisků pro výrobu individuálních ušních tvarovek k závěsným sluchadlům

  • Zhotovování otisků pro výrobu individuálních ochranných ušních tvarovek proti vodě a hluku

  • Zhotovování otisků pro výrobu chraničů proti obtěžujícímu chrápání, chraničů pro hudebníky, průmysl a řemeslníky

  • Zhotovování otisků pro výrobu individuálních nitroušních sluchátek pro poslech hudby 

 

3. Protetická léčba při poruchách hlasu – nácvik jícnového hlasu, práce s elektrolaryngem

4. Inhalační aerosolová léčba

5. Bakteriologická vyšetření

Prodej

1. Baterie do všech typů naslouchacích aparátů

2. Zkoušečky na baterie

3. Péče o tvarovky a  naslouchací aparáty např.tablety Egger-Cedis, O-Purgat, Otoferm

4. Krytky proti cerumen, ochranné filtry pro nitrušní sluchadla

5. Naslouchací aparáty a jejich příslušenství

KONTAKT

Ordinace: Klášterní poliklinika
Adresa: Klášterní 117/2, Liberec
Telefon: 485 312 917
Mobil: 734 828 141
E-mail: stachova@orl-foniatrie.eu

ORDINAČNÍ HODINY

Po-Čt: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 
Pá: 7:30 - 12:00 

Nejlépe dle předchozí telefonické domluvy

SMLUVNÍ PARTNEŘI

111 - VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - VOZP -Vojenská zdravotní pojišťovna

205 - CPZP -Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - OZP - Oborová zdravotní pojišťovna 

209 - ZPŠ -Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 

211 - ZPMVČR - Zdravotní pojišťovna Min. vnitra ČR