top of page

Výkony hrazené pacientem

1. Aplikace náušnic

2. Výpis z dokumentace

3. Ultrazvukové čištění tvarovek ke sluchadlům

4. Vyšetření pro práci v hluku, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, pro rizikové sporty

5. Firemní preventivní prohlídky zaměstnanců ( hrazené zaměstnavatelem  event. po domluvě

    se zaměstnavatelem hrazené přímo zaměstnancem)

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou

1. Diagnostika a  ambulantní léčba chorob uší, nosu a krku u dětských i dospělých pacientů, vyšetření  hlasu (laryngoskopie, videolaryngoskopie, stroboskopie, videostroboskopie), sluchu a řeči včetně léčby a rehabilitace,  preventivní a dispenzární prohlídky

2. Diagnostika a ambulantní léčba  poruch sluchu a rovnováhy

  • Tónová a slovní audiometrie,  tympanometrie- měření středoušního tlaku a třmínkových reflexů

  • Měření otoakustických emisí

  • Protetická léčba při poruchách sluchu  - předepisování a nastavování sluchadel vybraných výrobců a to plně hrazených zdravotní pojišťovnou i nadstandardních

  • Zhotovování otisků pro výrobu individuálních ušních tvarovek k závěsným sluchadlům

  • Zhotovování otisků pro výrobu individuálních ochranných ušních tvarovek proti vodě a hluku

  • Zhotovování otisků pro výrobu chraničů proti obtěžujícímu chrápání, chraničů pro hudebníky, průmysl a řemeslníky

  • Zhotovování otisků pro výrobu individuálních nitroušních sluchátek pro poslech hudby 

 

3. Protetická léčba při poruchách hlasu – nácvik jícnového hlasu, práce s elektrolaryngem

4. Inhalační aerosolová léčba

5. Bakteriologická vyšetření

Prodej

1. Baterie do všech typů naslouchacích aparátů

2. Zkoušečky na baterie

3. Péče o tvarovky a  naslouchací aparáty např.tablety Egger-Cedis, O-Purgat, Otoferm

4. Krytky proti cerumen, ochranné filtry pro nitrušní sluchadla

5. Naslouchací aparáty a jejich příslušenství

bottom of page