top of page

MUDr. Lucia Stachová

mudr_stachova.jpg

Jmenuji se Lucia Stachová. Po absolvování gymnázia v Košicích jsem v roce 1989 nastoupila na  3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení studia jsem od roku 1995 pracovala na ORL oddělení v nemocnici Liberec a připravovala se k atestaci v oboru otorinolaryngologie, kterou jsem složila v roce 1998. Poté jsem se připravovala k atestaci v oboru foniatrie,  tuto atestaci jsem složila v roce 2001.

V roce 2002 jsem otevřela  soukromou praxi v oboru otorinolaryngologie a foniatrie na současné adrese v Liberci. Od počátku se věnuji dospělým i dětským pacientům, pro které je část odinace speciálně upravena. Jsem členkou České lékařské komory, České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP, stále se věnuji vzdělávání a novinkám v oboru.

Úzce spolupracuji s:

  • Foniatrickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice Praha

  • Klinikou ORL a chirurgií hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole-Praha

  • Dětskou ORL klinikou 2.LF UK a FN v Motole – Praha

  • ÚVN Praha Střešovice

  • Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice

  • Krajskou nemocnicí v Liberci

  • Nemocnicí v Jablonci nad Nisou

Bohdana Dvořáková, zdravotní sestra

IMG_3358.JPG

Po studiu na Střední zdravotní škole v Liberci jsem pracovala na diabetologickém oddělení KNL, kde jsem si vzdělání rozšířila pomaturitním studiem. Po 13 letech jsem přestoupila na kardiologické oddělení KNL, kde jsem pracovala v akutní ambulanci i ambulancích neinvazivní kardiologie, převážně v ECHO laboratoři.

bottom of page