MUDr. Lucia Stachová

Jmenuji se Lucia Stachová. Po absolvování gymnázia v Košicích jsem v roce 1989 nastoupila na  3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení studia jsem od roku 1995 pracovala na ORL oddělení v nemocnici Liberec a připravovala se k atestaci v oboru otorinolaryngologie, kterou jsem složila v roce 1998. Poté jsem se připravovala k atestaci v oboru foniatrie,  tuto atestaci jsem složila v roce 2001.

V roce 2002 jsem otevřela  soukromou praxi v oboru otorinolaryngologie a foniatrie na současné adrese v Liberci. Od počátku se věnuji dospělým i dětským pacientům, pro které je část odinace speciálně upravena. Jsem členkou České lékařské komory, České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP, stále se věnuji vzdělávání a novinkám v oboru.

Úzce spolupracuji s:

  • Foniatrickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice Praha

  • Klinikou ORL a chirurgií hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole-Praha

  • Dětskou ORL klinikou 2.LF UK a FN v Motole – Praha

  • ÚVN Praha Střešovice

  • Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice

  • Krajskou nemocnicí v Liberci

  • Nemocnicí v Jablonci nad Nisou

Bohdana Dvořáková, zdravotní sestra

Po studiu na Střední zdravotní škole v Liberci jsem pracovala na diabetologickém oddělení KNL, kde jsem si vzdělání rozšířila pomaturitním studiem. Po 13 letech jsem přestoupila na kardiologické oddělení KNL, kde jsem pracovala v akutní ambulanci i ambulancích neinvazivní kardiologie, převážně v ECHO laboratoři.

KONTAKT

Ordinace: Klášterní poliklinika
Adresa: Klášterní 117/2, Liberec
Telefon: 485 312 917
Mobil: 734 828 141
E-mail: stachova@orl-foniatrie.eu

ORDINAČNÍ HODINY

Po-Čt: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 
Pá: 7:30 - 12:00 

Nejlépe dle předchozí telefonické domluvy

SMLUVNÍ PARTNEŘI

111 - VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - VOZP -Vojenská zdravotní pojišťovna

205 - CPZP -Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - OZP - Oborová zdravotní pojišťovna 

209 - ZPŠ -Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 

211 - ZPMVČR - Zdravotní pojišťovna Min. vnitra ČR